Vitakraft - Hondenlijn, nylon.

Vitakraft.
7.234.370.004.000.192
Bestel